gokiskwr.pl-gokis kąty wrocławskie

gokiskwr.pl Informe Visit Site


 • Ranking Alexa Global: # 11,363,745

  Server:IdeaWebServer/0.83...

  Dirección IP principal de este sitio es 89.161.167.89,Su servidor de Poland,Szczecin ISP:home.pl S.A.  TLD:pl CountryCode:PL

  El contenido de este sitio:gminny ośrodek kultury i sportu w kątach wrocławskich...

  Este informe actualiza en 14-Jun-2018

Created Date:2013-07-08
Changed Date:2016-06-22

Datos técnicos de los gokiskwr.pl


Geo IP provides you such as latitude, longitude and ISP (Internet Service Provider) etc. informations. Our GeoIP service found where is host gokiskwr.pl. Currently, hosted in Poland and its service provider is home.pl S.A. .

Latitude: 53.428939819336
Longitude: 14.553019523621
Country: Poland (PL)
City: Szczecin
Region: Zachodniopomorskie
ISP: home.pl S.A.

DNS

soa:dns.home.pl. admin.home.pl. 1528583173 10800 3600 604800 3600
ns:dns.home.pl.
dns3.home.pl.
dns2.home.pl.
ipv4:IP:89.161.167.89 ASN:12824 OWNER:HOMEPL-AS, PL Country:PL
mx:MX preference = 10, mail exchanger = gokiskwr.pl.

Análisis de URL para gokiskwr.pl


http://www.gokiskwr.pl/?m=201609
http://www.gokiskwr.pl/?m=201608
http://www.gokiskwr.pl
http://www.gokiskwr.pl/?m=201603
http://www.gokiskwr.pl/?m=201602
http://www.gokiskwr.pl/?m=201601
http://www.gokiskwr.pl/?m=201312
http://www.gokiskwr.pl/?m=201607
http://www.gokiskwr.pl/?m=201606
http://www.gokiskwr.pl/?m=201605
http://www.gokiskwr.pl/?m=201604
http://www.gokiskwr.pl/?page
http://www.gokiskwr.pl/?paged=2
http://www.gokiskwr.pl/?m=201805
http://www.gokiskwr.pl/?m=201804

Whois Information


Whois is a protocol that is access to registering information. You can reach when the website was registered, when it will be expire, what is contact details of the site with the following informations. In a nutshell, it includes these informations;


DOMAIN NAME: gokiskwr.pl
registrant type: organization
nameservers: dns.home.pl. [46.242.149.10]
dns2.home.pl. [46.242.149.20]
dns3.home.pl. [46.242.149.30]
created: 2013.07.08 15:09:18
last modified: 2016.06.22 17:13:50
renewal date: 2017.07.08 15:09:18

no option

dnssec: Unsigned


REGISTRAR:
home.pl S.A.
ul. Zbożowa 4
70-653 Szczecin
Polska/Poland
+48.914325555
+48.504502500
https://home.pl/kontakt

WHOIS database responses: http://www.dns.pl/english/opiskomunikatow_en.html

WHOIS displays data with a delay not exceeding 15 minutes in relation to the .pl Registry system
Registrant data available at http://dns.pl/cgi-bin/en_whois.pl

  REFERRER http://www.dns.pl/english/index.html

  REGISTRAR NASK

SERVERS

  SERVER pl.whois-servers.net

  ARGS gokiskwr.pl

  PORT 43

  TYPE domain

DOMAIN

  CREATED 2013-07-08

  CHANGED 2016-06-22

SPONSOR
home.pl S.A.
ul. Zbożowa 4
70-653 Szczecin
Polska/Poland
+48.914325555
+48.504502500
https://home.pl/kontakt
WHOIS database responses: http://www.dns.pl/english/opiskomunikatow_en.html

  NAME gokiskwr.pl

NSERVER

  DNS3.HOME.PL 46.242.149.31

  DNS2.HOME.PL 46.242.149.20

  DNS.HOME.PL 46.242.149.10

  REGISTERED yes

HTTP Header Analysis


HTTP Header information is a part of HTTP protocol that a user's browser sends to called IdeaWebServer/0.83 containing the details of what the browser wants and will accept back from the web server.

Content-Encoding:gzip
Transfer-Encoding:chunked
Server:IdeaWebServer/0.83
Connection:keep-alive
Link:; rel="https://api.w.org/"
Date:Wed, 13 Jun 2018 18:11:57 GMT
Content-Type:text/html; charset=UTF-8

HtmlToText

-- you are using an outdated browser   •   for a better experience using this site, please upgrade to a modern web browser: chrome , firefox , safari , ie8 wordpress image slider plugin strona główna galerie i miejsce gimnazjum nr 2 nowy sącz kontakt akademia siatkówki -- menu strony strona główna o nas nasza działalność dane księgowe pracownicy podziękowania statut oferta nasza oferta zajęcia ceramiczne saksofon -- menu open all | close all nasze obiekty gminny ośrodek kultury i sportu hala widowiskowo - sportowa hala sportowa orlik ostatnio dodane zdjęcia uwaga zmiany godzin otwarcia biblioteki w dniach: 15 czerwca (piątek) – 12.00-20.00 20 czerwca (środ) – 8.00-16.00 21 czerwca (czwartek) – 16.00-20.00 napisany przez: edyta sochacka dnia czerwiec 13, 2018 • odnośnik w kategorii biblioteka , wiadomości kulturalne posted by edyta sochacka on czerwiec 13, 2018 http://www.gokiskwr.pl/?p=26356 spotkanie autorskie we wtorek 29 maja 2018r. gościliśmy w bibliotece gokis w kątach wrocławskich po raz kolejny wrocławską pisarkę dla dzieci, panią magdalenę zarębską . współorganizatorem spotkania była aglomeracja wrocławska , która prowadzi akcję ”rozczytana aglomeracja”. na spotkanie przybyli uczniowie klas iii wraz z nauczycielami ze szkoły podstawowej nr 2 w kątach wrocławskich. spotkanie w całości poświęcone było gwarze śląskiej w oparciu o jedną z książek autorki, a mianowicie” jak maciek szpyrka z dziadkiem po nikiszowcu wędrowali”. uczniowie wysłuchali krótkiej historii o górnym śląsku w szczególności o historii górnictwa, mogąc jednocześnie oglądać zdjęcia z szybami kopalnianymi, zabytkowymi budowlami, przedmiotami służącymi górnikom przy wydobywaniu węgla, miały także okazję do pogłębienia wiedzy na temat śląskiej gwary i tradycji.. autorka w czasie rozmowy wplatała wiele słów w gwarze śląskiej , które bardzo ich rozbawiły. druga część spotkania stanowiła wspólna zabawa w kalambury, odgadywanie zawodów na podstawie śląskich nazw rzeczy i czynności. najwięcej uśmiechu sprawił dzieciom czytany przez pisarkę wiersz j.tuwima pt. okulary” czytany po śląsku. były pytania skierowane do gościa, a na zakończenie pani magdalena zarębska podpisywała książki, a do naszej kroniki biblioteki napisała dedykacje dla czytelników. pokaz slajdów napisany przez: edyta sochacka dnia czerwiec 12, 2018 • odnośnik w kategorii biblioteka , wiadomości kulturalne posted by edyta sochacka on czerwiec 12, 2018 http://www.gokiskwr.pl/?p=26313 zapisy na akcję „lato w mieście” przypominamy, że zapisy na akcję „lato w mieście” ruszają już w najbliższy poniedziałek od godziny 8:00. prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z regulaminem regulamin zasady uczestnictwa dziecka w zajęciach wakacyjnych „lato w mieście” organizatorem „lato w mieście” jest gminny ośrodek kultury i sportu w kątach wrocławskich. zajęcia odbywają się na terenie gokis oraz na zorganizowanych wycieczkach. liczba uczestników zajęć jest ograniczona (45 osób). pierwszeństwo udziału w zajęciach mają dzieci obojga rodziców pracujących zamieszkałych na terenie miasta i gminy kąty wrocławskie. zapisu na akcję „lato w mieście” dokonuje wyłącznie rodzic/opiekun prawny dziecka. w zajęciach mogą wziąć udział dzieci w wieku powyżej 6 lat. warunkiem uczestnictwa w pięciodniowym turnusie jest: wypełnienie zgody uczestnictwa w zajęciach wakacyjnych przez rodzica lub opiekuna prawnego w terminie do 3 dni od daty zapisania dziecka, uregulowanie opłaty w ciągu 7 dni przed datą rozpoczęcia turnusu. nie spełnienie wyżej wymienionych wymogów skutkuje wykreśleniem uczestnika z listy. jeden turnus trwa 5 dni. organizatorzy zapewniają w tych dniach opiekę nad dziećmi w godzinach 8.00 – 16.00 z możliwością wcześniejszego odbioru dziecka. dowóz dziecka na zajęcia i z powrotem odbywa się we własnym zakresie rodziców/ opiekunów prawnych dziecka .rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka. dziecko może być odebrane przez osoby upoważnione w karcie uczestnictwa. w przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, rodzice / opiekunowie są zobowiązani przedłożyć stosowne oświadczenie. uczestnictwo w akcji wakacyjnej „lato w mieście” jest odpłatne i wynosi 60 zł za 1 turnus tj. 5 dni. opłatę należy dokonywać na konto gminnego ośrodka kultury i sportu w kątach wrocławskich nr 26 9574 0005 2001 0000 0680 0001 tytułem opłata za zajęcia „lato w mieście” z dopiskiem : imię i nazwisko uczestnika. w przypadku rezygnacji z udziału w turnusie po terminie jego rozpoczęcia opłata nie będzie zwracana. za niewykorzystane zajęcia stacjonarne opłaty nie są zwracane. dzieci nie uczestniczące w zajęciach wakacyjnych „lato w mieście” mogą brać udział w miarę wolnych miejsc: – w wycieczkach wyjazdowych organizowanych w ramach tych zajęć ponosząc koszty biletu wstępu oraz koszty transportu w wysokości 10 zł. 9. uczestnicy mają prawo do: uczestniczenia we wszystkich programowych zajęciach, organizowanych podczas danego turnusu, uzyskania niezbędnej pomocy od opiekunów. uczestniczenia we wszystkich wycieczkach programowych zajęć organizowanych podczas turnusu bez ponoszenia kosztów transportu. uczestnicy zajęć wakacyjnych „lato w mieście” mają obowiązek: a) podporządkowania się poleceniom opiekunów, b)przestrzegania ramowego harmonogramu dnia, c)brania czynnego udziału w programowych zajęciach d)posiadania obuwia i stroju sportowego, e)postępowania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury i etyki, f)przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o dobrą atmosferę w grupie, g)szanowania rzeczy własnych i kolegów, h)przestrzegania ogólnych zasad bhp i p.poż., i)natychmiastowego powiadomienia opiekunów o zaistniałych problemach i wypadkach, j)zapoznania się wraz z rodzicami / opiekunami z programem, regulaminem „lato w mieście”. k)uczestnicy ponoszą koszty biletów wstępu podczas organizowanych wycieczek, a także warsztatów stacjonarnych w ramach zajęć wakacyjnych „lato w mieście”. za umyślne szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice/ opiekunowie. samowolne oddalenie się dziecka od opiekunów, niewykonywanie poleceń wychowawców, jak również nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w akcji „lato w mieście”. organizatorzy zobowiązują się do zapewnienia: a) ubezpieczenia uczestników zajęć wakacyjnych „lato w mieście” podczas wyjazdowych wycieczek , b) napojów bez ograniczeń ( woda mineralna) c) wykwalifikowanej opieki pedagogicznej oraz kadry instruktorskiej do zajęć edukacyjnych, d) realizacji zajęć zgodnych z programem „lato w mieście” e) materiałów do zajęć, f) natychmiastowego powiadomieniach rodziców lub opiekunów uczestnika o zaistniałych wypadkach, urazach, problemach wychowawczych. organizatorzy nie odpowiadają materialnie za rzeczy wartościowe przyniesione na zajęcia przez uczestników zajęć wakacyjnych „lato w mieście”. organizatorzy zajęć zastrzegają sobie prawo do zmian w programie zajęć podyktowanymi szczególnymi względami, na które organizatorzy nie mają bezpośredniego wpływu np. pogoda, choroba itp. organizatorzy zobowiązują się do natychmiastowego powiadomienia wszystkich uczestników o wszelkich zmianach w programie zajęć. podczas zajęć oraz wycieczek będą robione zdjęcia pamiątkowe. opiekunowie prawni wyrażają zgodę na ich wykonywanie, a także zamieszczanie na stronie internetowej organizatorów na portalu facebook.com. oraz w informatorze kulturalno – sportowym. w przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz wewnętrzne regulaminy . regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. napisany przez: dagmara pudlik dnia czerwiec 7, 2018 • odnośnik w kategorii wiadomości kulturalne posted by dagmara pudlik on czerwiec 7, 2018 http://www.gokiskwr.pl/?p=26307 harmonogram rodzinnego rysia! 03 czerwiec 2018 biuro zawodów czynne od godziny 9:30 lokalizacja biura: kąty wrocławskie ul. zwycięstwa 23 teren obok sceny „dni kątów” start pierwszych ekip godzina 11.00 uwag

Go to top

Mistakes


The following list shows you to spelling mistakes possible of the internet users for the website searched .

 • www.ugokiskwr.com
 • www.7gokiskwr.com
 • www.hgokiskwr.com
 • www.kgokiskwr.com
 • www.jgokiskwr.com
 • www.igokiskwr.com
 • www.8gokiskwr.com
 • www.ygokiskwr.com
 • www.gokiskwrebc.com
 • www.gokiskwrebc.com
 • www.gokiskwr3bc.com
 • www.gokiskwrwbc.com
 • www.gokiskwrsbc.com
 • www.gokiskwr#bc.com
 • www.gokiskwrdbc.com
 • www.gokiskwrfbc.com
 • www.gokiskwr&bc.com
 • www.gokiskwrrbc.com
 • www.urlw4ebc.com
 • www.gokiskwr4bc.com
 • www.gokiskwrc.com
 • www.gokiskwrbc.com
 • www.gokiskwrvc.com
 • www.gokiskwrvbc.com
 • www.gokiskwrvc.com
 • www.gokiskwr c.com
 • www.gokiskwr bc.com
 • www.gokiskwr c.com
 • www.gokiskwrgc.com
 • www.gokiskwrgbc.com
 • www.gokiskwrgc.com
 • www.gokiskwrjc.com
 • www.gokiskwrjbc.com
 • www.gokiskwrjc.com
 • www.gokiskwrnc.com
 • www.gokiskwrnbc.com
 • www.gokiskwrnc.com
 • www.gokiskwrhc.com
 • www.gokiskwrhbc.com
 • www.gokiskwrhc.com
 • www.gokiskwr.com
 • www.gokiskwrc.com
 • www.gokiskwrx.com
 • www.gokiskwrxc.com
 • www.gokiskwrx.com
 • www.gokiskwrf.com
 • www.gokiskwrfc.com
 • www.gokiskwrf.com
 • www.gokiskwrv.com
 • www.gokiskwrvc.com
 • www.gokiskwrv.com
 • www.gokiskwrd.com
 • www.gokiskwrdc.com
 • www.gokiskwrd.com
 • www.gokiskwrcb.com
 • www.gokiskwrcom
 • www.gokiskwr..com
 • www.gokiskwr/com
 • www.gokiskwr/.com
 • www.gokiskwr./com
 • www.gokiskwrncom
 • www.gokiskwrn.com
 • www.gokiskwr.ncom
 • www.gokiskwr;com
 • www.gokiskwr;.com
 • www.gokiskwr.;com
 • www.gokiskwrlcom
 • www.gokiskwrl.com
 • www.gokiskwr.lcom
 • www.gokiskwr com
 • www.gokiskwr .com
 • www.gokiskwr. com
 • www.gokiskwr,com
 • www.gokiskwr,.com
 • www.gokiskwr.,com
 • www.gokiskwrmcom
 • www.gokiskwrm.com
 • www.gokiskwr.mcom
 • www.gokiskwr.ccom
 • www.gokiskwr.om
 • www.gokiskwr.ccom
 • www.gokiskwr.xom
 • www.gokiskwr.xcom
 • www.gokiskwr.cxom
 • www.gokiskwr.fom
 • www.gokiskwr.fcom
 • www.gokiskwr.cfom
 • www.gokiskwr.vom
 • www.gokiskwr.vcom
 • www.gokiskwr.cvom
 • www.gokiskwr.dom
 • www.gokiskwr.dcom
 • www.gokiskwr.cdom
 • www.gokiskwrc.om
 • www.gokiskwr.cm
 • www.gokiskwr.coom
 • www.gokiskwr.cpm
 • www.gokiskwr.cpom
 • www.gokiskwr.copm
 • www.gokiskwr.cim
 • www.gokiskwr.ciom
 • www.gokiskwr.coim
 • www.gokiskwr.ckm
 • www.gokiskwr.ckom
 • www.gokiskwr.cokm
 • www.gokiskwr.clm
 • www.gokiskwr.clom
 • www.gokiskwr.colm
 • www.gokiskwr.c0m
 • www.gokiskwr.c0om
 • www.gokiskwr.co0m
 • www.gokiskwr.c:m
 • www.gokiskwr.c:om
 • www.gokiskwr.co:m
 • www.gokiskwr.c9m
 • www.gokiskwr.c9om
 • www.gokiskwr.co9m
 • www.gokiskwr.ocm
 • www.gokiskwr.co
 • gokiskwr.plm
 • www.gokiskwr.con
 • www.gokiskwr.conm
 • gokiskwr.pln
 • www.gokiskwr.col
 • www.gokiskwr.colm
 • gokiskwr.pll
 • www.gokiskwr.co
 • www.gokiskwr.co m
 • gokiskwr.pl
 • www.gokiskwr.cok
 • www.gokiskwr.cokm
 • gokiskwr.plk
 • www.gokiskwr.co,
 • www.gokiskwr.co,m
 • gokiskwr.pl,
 • www.gokiskwr.coj
 • www.gokiskwr.cojm
 • gokiskwr.plj
 • www.gokiskwr.cmo
Show All Mistakes Hide All Mistakes